archiwum
24 Kwietnia 2007
<< wróć do archiwum


VII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
Informuje się, że VII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy, odbędzie się 27 kwietnia 2007 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr 6/2007.

4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.

5. Stan bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy w I kwartale br.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

7. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

8. Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Głuszyca absolutorium za 2006 r.,
8.2 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zakładu Turystycznego "Podziemne Miasto Głuszyca - kompleks Osówka",
8.3 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy,
8.4 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz jej wysokość,
8.5 w sprawie przyznania stypendiów charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca,
8.6 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/202/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Głuszyca,
8.7 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Głuszyca na lata 2007-2012,
8.8 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Głuszyca,
8.9 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Głuszyca,
8.10. w sprawie zmiany wysokości wartości jednego punktu w złotych niezbędnego do ustalenia płacy zasadniczej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.

10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi

11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan ChmuraPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników strony. Redakcja strony www.gluszyca.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.

Redakcja strony zastrzega, że w komentarzach i opiniach nie mogą znaleźć się treści reklamujące przedsiębiorców, ich działalność lub oferowane przez nich towary i usługi; nie mogą się też znaleźć treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwe, naruszające zasady współżycia społecznego, naruszające prawa Redakcji lub innych osób - w przypadku pojawienia się takich opinii będą one przeredagowane, ich treść skrócona lub usunięta.

Komentarze:

24 Kwietnia 2007, 14:31
Autor: Krtek
Jestem przeciwko zakopaniu miasta.Nazwa "podziemne miasto Głuszyca....." jest niedopuszczalna.Ja zakopać się żywcem nie pozwole!!!

<< wróć do archiwum
FOTORELACJE z Imprez
 
S O N D A
Czy poleciłbyś trasy MTB swoim znajomym spoza Głuszycy?
głosów [7]
zobacz wyniki
archiwum
Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca
tel. (+48 74) 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48 74) 84 56 339

e-mail: um@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl


Pozycjonowanie Wrocław

hosting www.hb.pl

strony internetowe Wałbrzych, Głuszyca www.hm.pl


implanty wroclaw - okna z rozbiórki - Gimnazjum w Wałbrzychu - kamień ozdobny